• Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne - “Orthocare”
  • Rejestracja telefoniczna - 947314502
  • Koszalin, ul. Rolna 14 - Park Wodny Koszalin

ESWT (Extracorporeal shock wave therapy) czyli terapia falą uderzeniową. Wskazana w szczególności do leczenia zaburzeń zrostu , stawów rzekomych oraz tendinopatii

 

· Może być stosowane ambulatoryjnie

· Zabiegi bez potrzeby znieczulenia trwa około 20 minut

· Nie ma wpływu na ewentualną operację

· Bardzo wysoka skuteczność leczenia

· Jest nieinwazyjną metodą leczenia

· Krótki czas terapii od 3 do 5 zabiegów

· Jest bezpieczna z bardzo niskim procentem komplikacji

· Niemal całkowity brak efektów ubocznych

· Zapobiega lub redukuje konieczność wykonywania zabiegu operacyjnego

· Jest szeroko akceptowana przez pacjentów

 

 

Fala uderzeniowa jest określana jako akustyczna fala dźwiękowa, która charakteryzuje się gwałtowną zmianą amplitudy ciśnienia; generowana do obszaru bólowego za pomocą aplikatora.

 

Testy kliniczne wykazały, że fale uderzeniowe skierowane na powierzchnię ciała mają pozytywny wpływ na leczenie określonych schorzeń. Terapia falami uderzeniowymi jest procesem nieinwazyjnym stosowanym aby zapobiegać konieczności przeprowadzania zabiegu operacyjnego.

 

ESWT niezależnie od rodzaju zastosowanej energii posiada podobne możliwości zmniejszenia bólu i zwiększenia potencjału gojenia tkanek. Fizyczny i biologiczny wpływ fal wstrząsowych na tkanki nie jest do końca poznany, ale istnieje kilka hipotez próbujących wyjaśnić zjawiska fizyczne i biologiczne, zachodzące w tkankach pod wpływem ESWT: bezpośrednie działanie fali wstrząsowej na błonę komórkową ma swój wyraz w zmianie przepuszczalności błony komórkowej i jonizacji molekuł. Następnie dochodzi do reakcji wewnątrzkomórkowych o typie chemicznym, prowadzących do biologicznych zmian.

 

· Fala wstrząsowa zmienia właściwości błony komórkowej komórek nerwowych w okolicy poddanej terapii,
  co prowadzi do braku generacji potencjału w receptorach bólowych

· Fale wstrząsowe są przyczyną zmian chemicznych, które redukują efekt transmisji stymulacji bólowej

· Fale wstrząsowe hamują transmisję odczucia bólowego a także indukują neovaskularyzację, co prowadzi do
  wzrostu przepływu krwi w okolicy poddanej terapii i wzmaga gojenie się tkanek.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -