• Centrum Ortopedyczno-Rehabilitacyjne - “Orthocare”
  • Rejestracja telefoniczna - 947314502
  • Koszalin, ul. Rolna 14 - Park Wodny Koszalin

Orthokine® - to bezpieczna stosowana od 1998 roku biologiczna metoda leczenia zwyrodnień stawów , bólu pleców i urazów sportowych . Terapia polega na podaniu pacjentowi w postaci wstrzyknięcia w chore miejsce jego własnych białek ochronnych wytworzonych z krwi od niego wcześniej pobranej. Terapia Orthokine® jest w pełni autologiczną, skuteczną i popartą badaniami klinicznymi formą leczenia.

 

 

Terapia Orthokine®

Orthokine®  jest terapią stosowaną w leczeniu zwyrodnień i zapalenia stawów oraz zwalczaniu bólu pleców (krzyża), będących skutkiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów  międzykręgowych i stanów zapalnych korzeni nerwowych. Wykazano również skuteczność kliniczną w urazach mięśni i ścięgien.

 

Terapia została opracowana przez niemieckich naukowców, opisana w wielu renomowanych czasopismach naukowych. Mieszanina autologicznych białek surowicy (Orthokine® ) podawana do organizmu nie zawiera żadnych obcych dla organizmu substancji. Dzięki tej metodzie przywrócony zostaje stan równowagi w miejscu zmienionym chorobowo, a proces zapalny, bół i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane.

 

W pierwszym etapie terapii, za pomocą specjalistycznej strzykawki (EOT®II), z żyły ramiennej danego pacjenta zostaje pobrana krew. Konstrukcja strzykawki powoduje, że określone komórki pobranej krwi są pobudzane do produkcji właściwego białka przeciwzapalnego – antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra), które powstrzymuje proces zapalny w miejscu wstrzyknięcia. W terapii Orthokine® antagonista receptora interleukiny-1 jest pozyskany bez dodatku innych, obcych dla organizmu substancji. Otrzymana w ten sposób surowica jest następnie wstrzykiwana w chory staw pacjenta, od którego pobrano krew.

 

Interleukina-1 (IL-1) jest białkiem przekaźnikowym – substancją, która ostrzega komórki organizmu o urazie lub zakażeniu. Reakcją organizmu na uszkodzenie jest zapalenie. Stan zapalny trwający dłużej niż kilka dni przechodzi w stan przewlekły. Zadaniem białek przekaźnikowych, w tym antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1Ra) jest zahamowanie stanu zapalnego. U osoby, u której nasila się proces zapalny związany z destrukcja stawów zaburza się równowaga (homeostaza) pomiędzy interleukiną-1 a antagonistą receptora interleukiny-1 na niekorzyść tego drugiego, co w efekcie powoduje nasilenie procesu zapalnego. 

 

Skuteczność terapii Orthokine®  oraz jej tolerancja przez organizm zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych.  Ta naturalnie biologiczna metoda leczenia stanowi osiągnięcie ortopedii molekularnej i opiera się na dokładnej obserwacji pacjentów, wieloletnich badaniach, wynikach testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczeniach lekarzy i analizie międzynarodowej specjalistycznej literatury. Terapia stosowana jest stosowana w 488 licencjonowanych ośrodkach na terenie na całego świata. W sumie wykonano już prawie 483 tysiące wstrzyknięć surowicy. ? 

 

 

 

Etapy terapii Orthokine®  

· Pobranie krwi z żyły ramiennej pacjenta

· Syntezowanie białek ochronnych podczas inkubacji krwi pacjenta

· Wytworzenie surowicy z nowopowstałymi białkami ochronnymi

· Wstrzyknięcie surowicy wyprodukowanej z krwi pacjenta w chory staw lub okolice
  zmienionego zapalnie nerwu (1-2 razy w tygodniu)

· W terapii Orthokine® stosowane są specjalistyczne i opatentowane strzykawki EOT®II,
  produkowane w Niemczech w ściśle kontrolowanych warunkach.

· Czas utrzymania się dobrych efektów klinicznych terapii Orthokine® wynosi
  ponad dwa lata. 

· W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych licencjonowanych ośrodkach .

· Koszty terapii nie są refundowane z ubezpieczenia zdrowotnego .  

- - - - - - - - - - - - - -